Steun ons!

Hoe kunt u meewerken aan het behoud van de Molen?

Voor exploitatie en onderhoud is de Molen voor een groot deel afhankelijk van de steun van bedrijven en particulieren. Heel veel werk wordt verzet door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Desondanks wordt het steeds moeilijker de financiën rond te krijgen; overheidssubsidies worden niet of nauwelijks meer verleend.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen:

  • Wordt vrijwilliger

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons team komen versterken. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

–  uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden

–  tuinonderhoud

–  ontvangst van bezoekers aan de balie en souvenirverkoop

– het geven van rondleidingen aan internationale bezoekers

Meld u aan bij door middel van een mailtje naar info@molenvansloten.nl

  • Wordt Vriend van de Molen

Met een bijdrage van minimaal € 20.- per jaar geniet u van diverse voordelen, zoals b.v. vrije toegang tot de Molen. De gift (verhoogd met 25% omdat de Stichting een ‘culturele’ ANBI is) kunt u als eenmalige schenking aftrekken van het belastbaar inkomen (er wordt wel rekening gehouden met een drempel).

  • Wordt donateur

Particulieren

Sinds 1 januari 2014 zijn de belastingregels voor periodiek schenken veranderd. Waar men voorheen periodieke schenkingen bij de notaris moest laten vastleggen, kunnen deze nu tot een bedrag van € 1.500.- worden geregeld door middel van een onderhandse overeenkomst.

Voordeel van een periodieke schenking is dat deze in zijn geheel als gift aftrekbaar is van het belastbaar inkomen (geen drempel dus). Bijkomend voordeel is dat onze stichting een zgn. ‘culturele’ ANBI is, wat inhoudt dat het aftrekbare bedrag nog eens met 25% mag worden verhoogd. Voorbeeld: u schenkt ons jaarlijks € 100.-, u mag als gift aftrekken € 125.-. Bij een belastingtarief van 42% betaalt u dus uiteindelijk € 47,50. Wij ontvangen € 100.- waarover wij geen belasting hoeven te betalen en bij ons blijft er niets aan de strijkstok hangen! Elke gift, groot of klein, is welkom en wordt in dank aanvaard. Denkt u ook eens aan de mogelijkheid van schenking uit nalatenschap.

De periodieke schenking is gebonden aan bepaalde voorwaarden:

  • de gift moet in een schriftelijke overeenkomst voor tenminste 5 jaar worden vastgelegd
  • de hoogte van het bedrag is elk jaar gelijk
  • de Stichting mag geen tegenprestatie leveren

Op de site van de belastingdienst vindt u alle voorwaarden nog eens terug.

Bedrijven

Bedrijven kunnen donaties van de vennootschapsbelasting aftrekken.De procedure is vrij eenvoudig:

  1. de Belastingdienst heeft op de website formulieren geplaatst voor een periodieke gift in geld: www.belastingdienst.nl (zoeken ‘periodieke gift in geld’/’overeenkomst periodieke giften’).
  2. print beide formulieren (zowel voor schenker als ontvanger) uit en vul deze zover als mogelijk in.
  3. stuur beide exemplaren van de schenkingsovereenkomst naar ons toe. Wij vullen de ontbrekende gegevens aan, waarna wij uw exemplaar aan u terugzenden. Bewaar dit goed in uw administratie, de belastingdienst kan hiernaar vragen.

Natuurlijk kunnen wij, indien gewenst, de formulieren voor u verzorgen. Neemt u dan contact opmet bestuur@molenvansloten.nl.

De periodieke gift is aftrekbaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en dient jaarlijks in uw aangifte inkomstenbelasting te worden opgenomen.